logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 193/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 rok
 
UCHWAŁA NR 193/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 19 czerwca 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 rok

Na podstawie art. 186 ust.5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Załącznik do uchwały Nr 150/08 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2008 r. zmieniony uchwałami Nr 172/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. oraz Nr 185/08 z dnia 28 maja 2008 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 maja 2008 r.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-06-25 10:44:28)
Lista wiadomości