logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 190/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia.28 maja 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi w miejscowości Biela, gm. Wilczyn do kategorii dróg gminnych
 
UCHWAŁA NR 190/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

 

z dnia.28 maja 2008 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi w miejscowości Biela, gm. Wilczyn do kategorii dróg gminnych.

 

Na podstawie art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie zaliczenie drogi położonej w miejscowości Biela, gm. Wilczyn oznaczonej numerem ewidencyjnym 53, do kategorii dróg gminnych.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-05-30 13:33:50)
Lista wiadomości