logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 187/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie informacji o wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I kwartał 2008 r.
 
UCHWAŁA NR 187/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

 

z dnia 28 maja 2008 r.

 

w sprawie informacji o wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I kwartał 2008 r.

 

Na podstawie art. 14 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Sporządza się informację o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za I kwartał 2008 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki 
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-05-30 13:28:14)
Lista wiadomości