logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA NR 153/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 12 lutego 2008 roku uchylająca uchwałę Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2008 rok
UCHWAŁA NR 153/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 12 lutego 2008 roku

uchylająca uchwałę Zarządu Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 188 ust. l pkt l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i § 11 pkt 2 uchwały Nr X1V/68/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 r. uchwala się, co następuje:

§l

Uchyla się uchwałę Nr 151/08 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 5 lutego 2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2008 rok.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-02-18 11:15:36)
Lista wiadomości