logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA NR 152/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie przekazania ruchomości stanowiących mienie powiatu
 UCHWAŁA NR 152/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 4 lutego 2008 r.

w sprawie przekazania ruchomości stanowiących mienie powiatu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Starostwo Powiatowe w Koninie przekazuje nieodpłatnie wycofane z eksploatacji meble biurowe jednostce wykazanej w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Przekazanie mebli nastąpi w drodze protokołu przekazania podpisanego:

1/ w imieniu Powiatu Konińskiego przez Naczelnika Wydziału Administracyjnego i Zamówień Publicznych,

2/ w imieniu jednostki przejmującej przez Kierownika tej jednostki lub osobę przez niego upoważnioną.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Naczelnikowi Wydziału Administracyjnego i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Koninie.

§4

Wykonanie uchwały winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wejścia jej w życie.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1 Stanisław Adam Bielik
2.małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-02-18 11:10:33)
Lista wiadomości