logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 15/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
UCHWAŁA NR 15/ 07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 12 stycznia 2007 r.
 
w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. nr 102 poz. 1055) oraz § 1, § 6 ust. 4 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Nadaje się tytuł honorowy "Zasłużony dla powiatu konińskiego". Tytuł otrzymuje:
1. Maciej Daszkiewicz - nauczyciel, powiatowy koordynator sportu w gminie Sompolno, w uznaniu za zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu w zakresie krzewienia sportu wśród młodzieży szkolnej i organizacji masowych imprez sportowych.
2. Marzena Dopytalska - nauczyciel, powiatowy koordynator sportu w gminie Krzymów, w uznaniu za zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu w zakresie krzewienia sportu wśród młodzieży szkolnej i organizacji masowych imprez sportowych.
1. Piotr Inerowicz - Zastępca Dyrektora Instytutu Wychowania Fizycznego PWSZ w Koninie, działacz sportowy, w uznaniu za zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu w zakresie organizacji imprez sportowych.
3. Robert Iwiński - nauczyciel, powiatowy koordynator sportu w gminie Golina, w uznaniu za zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu w zakresie krzewienia sportu wśród młodzieży szkolnej i organizacji masowych imprez sportowych.
4. Roman Karpiński - działacz Koła Łowieckiego nr 17 "Orion" w Kramsku, w uznaniu za zaangażowanie w działalność Koła, za kultywowanie kultury, tradycji i obyczajów łowieckich oraz za krzewienie wiedzy o ochronie środowiska wśród społeczności powiatu konińskiego.
5. Marian Przyłębski - działacz Koła Łowieckiego nr 17 "Orion" w Kramsku, w uznaniu za zaangażowanie w powstanie i działalność Koła, za kultywowanie kultury, tradycji i obyczajów łowieckich oraz za krzewienie wiedzy o ochronie środowiska wśród młodzieży szkolnej powiatu konińskiego.
6. Stanisław Szymczak - działacz Koła Łowieckiego nr 17 "Orion" w Kramsku, w uznaniu za zaangażowanie w działalność Koła, za kultywowanie kultury, tradycji i obyczajów łowieckich oraz za krzewienie wiedzy o ochronie środowiska wśród społeczności powiatu konińskiego.
7. Stanisław Tylkowski - działacz Koła Łowieckiego nr 17 "Orion" w Kramsku, w uznaniu za zaangażowanie w działalność Koła, za kultywowanie kultury, tradycji i obyczajów łowieckich oraz za krzewienie wiedzy o ochronie środowiska wśród młodzieży szkolnej powiatu konińskiego.
8. Tomasz Zieliński - nauczyciel, działacz sportowy, w uznaniu za zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu w zakresie krzewienia sportu wśród młodzieży szkolnej oraz organizacji sportu wśród społeczności powiatu konińskiego.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1/ Stanisław Adam Bielik
2/ Małgorzata Waszak
3/ Halina Maria Lenartowicz
4/ Zenon Paszek
5/ Waldemar Józef Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-01-26 11:04:06)
Lista wiadomości