logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 24/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie
UCHWAŁA NR 24/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 23 stycznia 2007 r.
 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
 
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
 
§1
 
Upoważnia się Pana Zbigniewa Winczewskiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie zadań określonych w Statucie Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie, w tym remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Zenon Paszek
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Waldemar Tubaki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-01-26 11:02:44)
Lista wiadomości