logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 53/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przekazania upominków na rzecz delegacji powiatu Ilm
UCHWAŁA NR 53/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 20 marca 2007 r.
 
w sprawie przekazania upominków na rzecz delegacji powiatu Ilm.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. nr 102 poz. 1055) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zarząd Powiatu Konińskiego przekazuje na rzecz delegacji powiatu Hm w formie upominku następujące obrazy: Jerzy Gnatowski "Głóg" (o wartości wycenionej przez autora 2500,- zł), Cecylia Szerszeń "Pejzaż z płotkiem" (o wartości wycenionej przez autora 2500,- zł).
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1/ Stanisław Adam Bielik
2/ Małgorzata Waszak
3/ Halina Maria Lenartowicz
4/ ZenonPaszek
5/ Waldemar Józef Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-04-03 13:08:04)
Lista wiadomości