logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 45/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w postępowaniu dotyczącym przygotowania inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 3181P Wilczogóra - Skulska Wieś"
UCHWAŁA NR 45/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
z dnia 6 marca 2007 r.
 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w postępowaniu dotyczącym przygotowania inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 3181P Wilczogóra - Skulska Wieś"
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 32 i art. 33 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) uchwala się co następuje:
 
§1
 
Udziela się Panu Konradowi Gliba pełnomocnictwa do występowania w imieniu inwestora - Powiatu Konińskiego, reprezentowanego przez Zarząd Powiatu Konińskiego - przed organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami w sprawach związanych z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji "Przebudowa drogi powiatowej nr 3181P Wilczogóra - Skulska Wieś", w tym do dokonywania niezbędnych uzgodnień.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Zenon Paszek
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-03-13 12:38:46)
Lista wiadomości