logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 37/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok
UCHWAŁA NR 37/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 6 marca 2007 r.
 
w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok
 
Na podstawie art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Załacznik do uchwały Nr 581/06 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie opracowania prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 r. (zmieniony uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego nr 21/07 z dnia 23 stycznia 2007 r.) otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-03-13 12:37:42)
Lista wiadomości