logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 52/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w postępowaniu przetargowym dotyczącym nabycia prawa wieczystego użytkowania działki gruntu i prawa własności budynku
UCHWAŁA NR 52/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 20 marca 2007 r.
 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w postępowaniu przetargowym dotyczącym nabycia prawa wieczystego użytkowania działki gruntu i prawa własności budynku
 
Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
 
§1
 
Udziela się Panu Zbigniewowi Winczewskiemu - Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie pełnomocnictwa do występowania w imieniu Powiatu Konińskiego, reprezentowanego przez Zarząd Powiatu Konińskiego, w postępowaniu przetargowym dotyczącym nabycia prawa wieczystego użytkowania działki gruntu o pow. 0,0373 ha, położonej w Koninie przy ul. Świętojańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 184/70 oraz prawa własności znajdującego się na niej budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Zenon Paszek
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-03-22 10:45:55)
Lista wiadomości