logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 36/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok
UCHWAŁA NR 36/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 6 marca 2007 r.
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok.
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późno zm.), art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. i § 10 pkt 2 uchwały Nr V/21/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 r. uchwala się, co następuje:
 
§1
 
W uchwale Nr V/21/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:
 
1/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
zmniejszenie:
- dz.600, r.60014, § 4300 o kwotę 1.200 zł.,
 
zwiększenie:
- dz.600, r.60014, § 4430 o kwotę 1.200 zł.,
 
zmniejszenie:
- dz.750, r.75020, § 4300 o kwotę 17.950 zł.,
- dz.750, r.75020, § 4430 o kwotę 5.000 zł.,
 
zwiększenie:
- dz.750, r.75020, § 4270 o kwotę 17.950 zł.,
- dz.750, r.75020, § 4590 o kwotę 5.000 zł.,
 
zmniejszenie:
- dz.801, r.80120, § 4300 o kwotę 6.000 zł.,
 
zwiększenie:
- dz.801, r.80120, § 4270 o kwotę 6.000 zł.,
 
 
zmniejszenie:
- dz.853, r.85333, § 4040 o kwotę 2.996 zł.,
 
zwiększenie:
- dz.853, r.85333, § 4140 o kwotę 627 zł.,
- dz.853, r.85333, § 4430 o kwotę 2.369 zł.,
 
2/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej
 
zmniejszenie:
- dz.700, r.70005, § 4300 o kwotę 3.880 zł.,
 
zwiększenie:
- dz.700, r.70005, § 4480 o kwotę 3.880 zł.,
 
zmniejszenie:
- dz.750, r.75045, § 4270 o kwotę 500 zł.,
- dz.750, r.75045, § 4740 o kwotę 596 zł.,
- dz.750, r.75045, § 4750 o kwotę 210 zł.,
 
zwiększenie:
- dz.750, r.75045, § 4210 o kwotę 706 zł.,
- dz.750, r.75045, § 4300 o kwotę 100 zł.,
- dz.750, r.75045, § 4400 o kwotę 500 zł.,
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-03-22 10:38:55)
Lista wiadomości