logo
logo bip
Marzec
UCHWAŁA NR 50/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2006 rok
UCHWAŁA NR 50/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 20 marca 2007 r.
 
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2006 rok
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Konińskiego i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2006 rok.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (2007-03-22 10:45:47)
Lista wiadomości