logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR 126/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie przyznania Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego za 2007 rok
UCHWAŁA NR 126/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 12 listopada 2007 roku
 
w sprawie przyznania Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego za 2007 rok.
 
Na podstawie § 59 ust. 1 uchwały Nr XXX/167/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2005 r. Nr 125, poz. 3414 ) oraz § 2 ust. 1 i § 4 ust. 2 Regulaminu przyznawania Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 63/03 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Przyznaje się Nagrodę Gospodarczą Powiatu Konińskiego za 2007 r. w kategorii: "Za osiągnięcia ekonomiczne" firmie:
 
1/. ZAKŁAD STUDNIARSKI - Janusz Gruberski w Borkach,
2/. "TRANS - DRUK" Szeflińscy i Rosińscy Spółka Jawna w Kraśnicy Kolonia.
 
"Za działalność na rzecz samorządów terytorialnych Powiatu Konińskiego" firmie: ,,MECHANIKA POJAZDOWA" Waleriańczyk Tadeusz w Rzgowie,
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3 . Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-11-26 10:09:05)
Lista wiadomości