logo
logo bip
Listopad
UCHWAŁA NR 124/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 26 października 2007 rokuw sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi w miejscowości Maślaki, gm. Wilczyn do kategorii dróg gminnych
UCHWAŁA NR 124/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 26 października 2007 roku.
 
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia drogi w miejscowości Maślaki, gm. Wilczyn do kategorii dróg gminnych.
 
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie zaliczenie drogi położonej w m. Maślaki, gm. Wilczyn oznaczonej nr ewidencyjnym 87, do kategorii dróg gminnych.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-11-26 10:09:00)
Lista wiadomości