logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 85/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie cofnięcia stypendium dla ucznia
UCHWAŁA NR 85/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 20 czerwca 2007 r.
 
w sprawie cofnięcia stypendium dla ucznia
 
Na podstawie art.32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr}42, poz. 1592 z późn. zm.) i § 24 ust. 1 uchwały Nr XLI/233/06 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach działania 2.2 ZPORR "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Z dniem 30 kwietnia 2007 r. cofa się stypendium przyznane uchwałą Nr 571/06 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 6 października 2006 r. - uczniowi Zespołu Licealnego w Kramsku.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5, Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-06-28 13:24:54)
Lista wiadomości