logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 84/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
UCHWAŁA NR 84/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 20 czerwca 2007 r.
 
w sprawie powołania komisji konkursowej
 
Na podstawie art.36 a ust.5 w związku z art. 5 c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie powołuje się komisję konkursową w składzie:
1) przedstawiciele organu prowadzącego:
a) Małgorzata Waszak - przewodniczący komisji,
b) Elżbieta Raźna - członek komisji,
c) Jerzy Drygiel - członek komisji,
2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
a) Marek Jekel - członek komisji,
b) Krzysztof Wereszczyński - członek komisji,
c) KrzysztofPaluszkiewicz - członek komisji,
3) przedstawiciele rady pedagogicznej:
a) Roman Jałoszyński - członek komisji,
b) Hieronim Matczak - członek komisji,
4) przedstawiciele rodziców:
a) Aleksandra Lewandowska - członek komisji,
b) Jan Szmidt - członek komisji,
5) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej:
a) Maria Dobska - członek komisji.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-06-28 13:24:47)
Lista wiadomości