logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 83/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie przekazania środków trwałych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie
UCHWAŁA NR 83/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 20 czerwca 2007 r.
 
w sprawie przekazania środków trwałych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Przekazuje się środki trwałe określone w załączniku do niniejszej uchwały w użytkowanie Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
 
§2
 
Objęcie sprzętu nastąpi w drodze protokołu przekazania (PT) podpisanego:
 
l) w imieniu Powiatu Konińskiego - przez Naczelnika Wydziału Księgowości oraz członka komisji inwentaryzacyjnej wyznaczonego Uchwałą Nr 12/99 Zarządu Powiatu Konińskiego jednostce dnia 11 czerwca 1999 r. (przekazujący),
2) w imieniu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie przez dyrektora i głównego księgowego (przejmujący).
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Księgowości Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Józef Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-06-28 13:24:41)
Lista wiadomości