logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 82/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok
UCHWAŁA NR 82/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 20 czerwca 2007 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok
 
Na podstawie art. 186 ust.5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Załącznik do uchwały Nr 55/07 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 r. otrzymuje brzmienie określone w załącznikudo niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2007 r.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-06-28 13:24:34)
Lista wiadomości