logo
logo bip
Czerwiec
UCHWAŁA NR 81/07 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 2O czerwca 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok
UCHWAŁA NR 81/07
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 2O czerwca 2007 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na 2007 rok.
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i § 10 pkt 2 uchwały Nr V/21/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 stycznia 2007 r.. W sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 r. uchwala się, co następuje:
 
§1
 
W uchwale Nr V/21/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na 2007 rok zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 36/07 z dnia 6 marca 2007 r.., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr VI/27/07 z dnia 20 marca 2007 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 65/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r., uchwałą Rady Powiatu Konińskiego Nr VII/35/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 72/07 z dnia 31 maja 2007 r. oraz uchwałą Rafy Powiatu Konińskiego Nr VIII/39/07 z dnia 31 maja 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego dokonuje się następujących zmian:
 
a/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, jak niżej:
 
zmniejszenie:
- dz. 801, r.80123 o kwotę 526,00 zł.,
w tym: § 4040 o kwotę 526,00 zł.,
  
- dz. 801, r. 80130 o kwotę 710,00 zł.,
w tym:§ 4040 o kwotę 710,00 zł.,
 
zwiększenie:
- dz. 801, r. 80120 o kwotę 1.236,00 zł.,
w tym: § 4750 o kwotę 1.236,00 zł.,
 
zmniejszenie:
- dz. 852, r. 85204 o kwotę 11.529,00 zł.,
w tym: § 3110 o kwotę 11.529,00 zł.,
 
zwiększenie:
- dz. 852, r. 85201 o kwotę 11.529,00 zł.,
w tym: § 3110 o kwotę 11.529,00 zł.,
 
zmniejszenie:
- dz. 852, r. 85220 o kwotę 3.216,00 zł.,
w tym: § 4170 o kwotę 1.216,00 zł.,
§ 4300 o kwotę 2.000,00 zł.,
 
zwiększenie:
- dz. 852, r.85218 o kwotę 1.216,00 zł.,
w tym: § 4410 o kwotę 700,00 zł.,
§ 4440 o kwotę 486,00 zł.,
§ 4610 o kwotę 30,00 zł.,
- dz. 852, r.85226 o kwotę 2.000,00 zł.,
w tym: § 4300 o kwotę 2.000,00 zł.,
 
b/ dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:
 
zmniejszenie:
- dz.750, r.75075, § 4300 o kwotę 5.000,00 zł.,
 
zwiększenie:
- dz.750, r.75075, § 4210 o kwotę 5.000,00 zł.,
 
zmniejszenie:
- dz.801, r.80120, § 4040 o kwotę 1.992,00 zł.,
- dz.801, r.80120, § 4210 o kwotę 764,00 zł.,
- dz.801, r.80120, § 4307 o kwotę 72,58 zł.,
- dz.801, r.80120, § 4360 o kwotę 4.000,00 zł.,
 
zwiększenie:
- dz.801, r.80120, § 3030 o kwotę 764,00 zł.,
- dz.801, r.80120, § 4240 o kwotę 1.339,00 zł.,
- dz.801, r.80120, § 4260 o kwotę 3.500,00 zł.,
- dz.801, r.80120, § 4370 o kwotę 500,00 zł.,
- dz.801, r.80120, § 4750 o kwotę 653,00 zł.,
- dz.801, r.80120, § 4757 o kwotę 72,58 zł.,
 
zmniejszenie:
- dz.801, r.80130, § 4040 o kwotę 580,00 zł.,
- dz.801, r.80130, § 4360 o kwotę 926,00 zł.,
 
zwiększenie:
- dz.801, r.80130, § 4210 o kwotę 580,00 zł.,
- dz.801, r.80130, § 4370 o kwotę 500,00 zł.,
- dz.801, r.80130, § 4750 o kwotę 426,00 zł.,
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-06-28 13:24:17)
Lista wiadomości