logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 399/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "zasłużony dla powiatu konińskiego".
UCHWAŁA NR 399/10
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 11 maja 2010 r.

w sprawie nadania tytułu honorowego "zasłużony dla powiatu konińskiego".

 

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 f. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późno zm.) oraz § l, § 6 ust. 4 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego "zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVIl207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:

 

§1

Nadaje się tytuł honorowy "zasłużony dla powiatu konińskiego". Tytuł otrzymują:

l. Aleksandra Baumgart - instruktor w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie, w uznaniu za pasję i oddanie w działalności edukacyjno - kulturalnej na rzecz bibliotek z powiatu konińskiego, za wieloletnie promowanie kultury czytelniczej wśród młodego pokolenia mieszkańców Ziemi Konińskiej;

2. Elżbieta Gruszczyńska - dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w upowszechnianie czytelnictwa i kultury wśród mieszkańców Ziemi Konińskiej oraz promocję powiatu konińskiego;

3. Ryszard Kasprzak - dowódca zastępu w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 1             w Koninie, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz współpracę z jednostkami ochotniczej straży pożarnej w powiecie konińskim w zakresie podnoszenia poziomu ich wyszkolenia i przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych;

4. Elżbieta Kuźnik - Prętnicka - dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sompolnie, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w upowszechnianie czytelnictwa i kultury wśród mieszkańców Ziemi Konińskiej oraz promocję powiatu konińskiego;

5. Zbigniew Rogodziński - dowódca zmiany w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Koninie, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz współpracę z jednostkami ochotniczej straży pożarnej w powiecie konińskim w zakresie podnoszenia poziomu ich wyszkolenia i przygotowania do prowadzenia działań ratowniczych.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-06-02 09:16:43)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-06-02 09:16:43)
Lista wiadomości