logo
logo bip
Luty
UCHWAŁA NR 374/l0 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010.
UCHWAŁA NR 374/l0
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

 

z dnia 15 lutego 2010 roku

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późno zm.) i § 11 pkt 2 lit a uchwały Nr XXXV/180/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2010 uchwala się, co następuje:

 

§1

 

W uchwale Nr XXXV1180/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu         Konińskiego dokonuje się następujących zmian:

a) dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu na zadania własne między paragrafami w ramach rozdziału, jak niżej:

zmniejszenie:

- dz.750, r.75020, § 4590 o kwotę 182.785,00 zł,

zwiększenie:

- dz.750, r.75020, § 4600 o kwotę 182.785,00 zł,

zmniejszenie:

- dz.926, r.92695, § 4300 o kwotę 4.600,00 zł,

zwiększenie:

- dz.926, r.92695, § 3040 o kwotę 4.600,00 zł,

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Halina Cholewjusz
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-03-22 14:59:13)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Renata Jackowska (2010-03-22 14:59:13)
Lista wiadomości