logo
logo bip
Październik
UCHWALA Nr 578/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 października 2006 r. w sprawie przekazania mienia ruchomego zlikwidowanej Placówki Rodzinnej w Wilczogórze na cele pomocy społecznej
UCHWALA Nr 578/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 20 października 2006 r.
 
w sprawie przekazania mienia ruchomego zlikwidowanej Placówki Rodzinnej w Wilczogórze na cele pomocy społecznej.
 
Na podstawie art. 32 ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,pozo 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ l.
 
Mienie ruchome pozostałe po likwidacji Placówki Rodzinnej w Wilczogórze wyszczególnione w załączniku do uchwały przeznacza się na pomoc rzeczową dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowi
5. Józef Wieslaw Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-10-25 07:48:22)
Lista wiadomości