logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 537/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 503/06 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 17 lutego 2006 r.
UCHWAŁA NR 537/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 11 maja 2006 r.
 
w sprawie uchylenia uchwały Nr 503/06 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 17 lutego 2006r.
 
Na podstawie art. 32 ust. l i art. 48 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, póz. 1592, z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Uchyla się uchwałę Nr 503/06 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 17 lutego 2006r. w sprawie ustalenia Beneficjenta Końcowego i udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie w tym zakresie.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-05-24 09:48:54)
Lista wiadomości