logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 533/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
UCHWAŁA NR 533/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 11 maja 2006 r.
 
w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 1, § 2 ust. 1 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Nadaje się tytuł honorowy "Zasłużony dla powiatu konińskiego". Tytuł otrzymuje:
1.    Stanisław Adamczyk - działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w życie społeczności lokalnej gminy Kramsk i powiatu konińskiego, a w szczególności za wkład w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Kramsku.
2.    Bronisław Bojko - działacz samorządowy, w uznaniu za wieloletnią i owocną działalność społeczną oraz za wkład w rozwój samorządności na terenie miasta i gminy Kleczew oraz powiatu konińskiego. 
3.    Konstanty Budner - Prezes OSP w Krągoli, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w życie społeczności lokalnej gminy Stare Miasto i powiatu konińskiego, a w szczególności za wkład w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krągoli.
4.    Jadwiga Chalasz - druhna harcmistrz, w uznaniu za wieloletnią, pełną oddania pracę na rzecz ZHP, a w szczególności za zaangażowanie w rozwój Skulskiej Wspólnoty Seniorów ZHP oraz za promowanie powiatu konińskiego w kraju.
5.    Andrzej Cholewicki - Prezes Zarządu Gminnego OSP w Rychwale, w uznaniu za pracę społeczną na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego, tak w rodzinnej gminie Rychwał, jak i całym Powiecie Konińskim, w ramach ruchu Ochotniczej Straży Pożarnej. Za wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych w pozyskiwaniu nowoczesnego sprzętu oraz w podnoszeniu poziomu ich wyszkolenia.
6.    Edward Dolański - działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w życie społeczności lokalnej gminy Stare Miasto i powiatu konińskiego, a w szczególności za wieloletni wkład w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach.
7.    Ryszard Dubisz - druh przewodnik, w uznaniu za wieloletnią, pełną oddania pracę na rzecz ZHP, a w szczególności za zaangażowanie w rozwój Skulskiej Wspólnoty Seniorów ZHP oraz promowanie powiatu konińskiego w kraju.
8.    Andrzej Janiak - działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w życie społeczności lokalnej gminy Stare Miasto i powiatu konińskiego, a w szczególności za wieloletni wkład w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Główiewie.
9.    Wit Janiak - działacz OSP, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu oraz ruchu OSP w powiecie konińskim.
10.  Jan Jankowiak - działacz OSP, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim oraz za działalność na rzecz społeczności lokalnej gminy i powiatu.
11.  Tadeusz Jezierski - działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbroszynie oraz za działalność na rzecz społeczności lokalnej miasta i gminy Rychwał oraz powiatu konińskiego.
12.  Marian Kamiński - Naczelnik OSP w Krągoli, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w życie społeczności lokalnej gminy Stare Miasto i powiatu konińskiego, a w szczególności za wkład w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krągoli.
13.  Józef Kaniewski - działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu i powiatu konińskiego oraz za aktywne wspieranie i krzewienie tradycji muzycznych wśród dzieci i młodzieży gminy Grodziec.
14.  Zygmunt Kwaśniewski - sołtys wsi Władzimirów, w uznaniu za wieloletnie oddanie i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej gminy Kazimierz Biskupi i powiatu konińskiego, w szczególności w zakresie poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego i ochrony środowiska.
15.  Janusz Mejer - przedsiębiorca i działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w życie społeczności lokalnej gminy Stare Miasto i powiatu konińskiego, a w szczególności za wkład w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Mieście.
16.  Rafał Olkowski - działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w życie społeczności lokalnej gminy Kramsk i powiatu konińskiego, a w szczególności za wieloletni wkład w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Kramsku.
17.  Bronisław Paszek - działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w życie społeczności lokalnej miasta i gminy Golina oraz powiatu konińskiego, a w szczególności za wkład w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliborzu.
18.  Józef Pawlak - działacz OSP, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu oraz ruchu OSP w powiecie konińskim.
19.  Wacław Pikus - Prezes Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Koninie, w uznaniu za upowszechnianie wśród mieszkańców Ziemi Konińskiej idei niepodległościowych oraz za utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o wolność Ojczyzny podczas II wojny światowej.
20.  Lutz - Rainer Senglaub - Starosta Powiatu Ilm, w uznaniu za aktywne wsparcie rozwoju stosunków partnerskich pomiędzy samorządami i społecznościami lokalnymi Powiatu Konińskiego i Powiatu Ilm, a w szczególności za zaangażowanie i sprzyjanie rozwojowi współpracy szkół i młodzieży szkolnej, rolników oraz służb pożarniczych obydwu powiatów.
21.  Alfons Szczepaniak - działacz OSP, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim oraz ruchu OSP w powiecie konińskim
22.  Jan Sznajder - Wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Koninie, w uznaniu za upowszechnianie wśród młodego pokolenia mieszkańców powiatu konińskiego i miasta Konina idei niepodległościowych oraz za wieloletnią działalność społeczną, w szczególności za promowanie dorobku kulturalnego Ziemi Konińskiej.
23.  Zofia Szota - emerytowany nauczyciel i działacz społeczny, w uznaniu za pełen poświęcenia okres aktywności pedagogicznej oraz za zaangażowanie w życie społeczności lokalnej miasta i gminy Golina oraz powiatu konińskiego.
24.  Zdzisław Szymański - druh harcmistrz, w uznaniu za wieloletnią, pełną oddania pracę na rzecz ZHP, a w szczególności za zaangażowanie w rozwój Skulskiej Wspólnoty Seniorów ZHP oraz promowanie powiatu konińskiego w kraju.
25.  Henryk Szymczak - emerytowany nauczyciel i działacz OSP, w uznaniu za pełen poświęcenia okres aktywności pedagogicznej oraz za zaangażowanie w życie społeczności lokalnej miasta i gminy Rychwał oraz powiatu konińskiego, a w szczególności za wkład w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbroszynie.
26.  Antoni Tylkowski - działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w życie społeczności lokalnej gminy Kramsk i powiatu konińskiego, a w szczególności za wkład w funkcjonowanie i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej w Kramsku.
27.  Eugeniusz Urbaniak - działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krągoli oraz za działalność na rzecz społeczności lokalnej gminy Stare Miasto i powiatu konińskiego.
28.  Gabriel Wesołowski - działacz OSP, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w funkcjonowanie i rozwój jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu oraz ruchu OSP w powiecie konińskim.
29.  Marek Wesołowski - Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew, w uznaniu za wieloletnią owocną pracę na rzecz społeczności miasta i gminy Kleczew oraz za niekwestionowany wkład w rozwój samorządności lokalnej powiatu konińskiego.
30.  Ochotnicza Straż Pożarna w Kramsku - w uznaniu za studwudziestoletnią działalność na rzecz społeczności lokalnej, aktywne przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym, a w chwilach zagrożenia dbanie o zdrowie, życie i mienie mieszkańców gminy Kramsk oraz za pielęgnowanie tradycji i działanie zgodne z zasadami i normami obowiązującymi w wykonywanym zawodzie.
31.  Ochotnicza Straż Pożarna w Grodźcu - w uznaniu za stuletnią działalność na rzecz społeczności lokalnej, aktywne przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym, a w chwilach zagrożenia dbanie o zdrowie, życie i mienie mieszkańców gminy Grodziec oraz za pielęgnowanie tradycji i działanie zgodne z zasadami i normami obowiązującymi w wykonywanym zawodzie.
32.  Ochotnicza Straż Pożarna w Ślesinie - w uznaniu za stuletnią działalność na rzecz społeczności lokalnej, aktywne przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym, a w chwilach zagrożenia dbanie o zdrowie, życie i mienie mieszkańców gminy Ślesin w wykonywanym zawodzie.
33.  Orkiestra Dęta przy MGOK w Kleczewie - w uznaniu za twórczą działalność na rzecz społeczności lokalnej miasta i gminy Kleczew oraz za aktywne wspieranie i krzewienie lokalnego ruchu kulturalnego w powiecie konińskim.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu:
1/ Stefan Dziamara
2/ Stanisław Adam Bielik
3/ Sławomir Kamiński
4/ Halina Maria Lenartowicz
5/ Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-05-15 09:56:43)
Lista wiadomości