logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 535/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 11 maja 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2006 rok
UCHWAŁA NR 535/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 11 maja 2006 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2006 rok.
 
Na podstawie art. 186 ust.5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, póz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ l
 
Załącznik do uchwały Nr 491/06 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2006 r., zmieniony uchwałami Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 504/06 z dnia 15 marca 2006 r. i Nr 523/06 z dnia 12 kwietnia 2006 r. otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia l maja 2006 r.
 
Zarząd Powiatu :
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński..
4. Halina Maria Lenartowicz
5. J. Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (2006-05-24 09:48:47)
Lista wiadomości