logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 532/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale
UCHWAŁA NR 532/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 11 maja 2006 r.
 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale.
 
Na podstawie art.48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Upoważnia się Panią Renatę Szczepaniak - Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie zadań określonych w statucie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale oraz zadań remontowych, modernizacyjnych i zakupów inwestycyjnych.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem l września 2006 r.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-05-24 09:48:42)
Lista wiadomości