logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 528/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie umieszczenia Herbu Powiatu Konińskiego na sztandarze Koła Łowieckiego "ORION" w Kramsku
UCHWAŁA NR 528/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 11 maja 2006 r.
 
w sprawie umieszczenia Herbu Powiatu Konińskiego na sztandarze Koła Łowieckiego "ORION" w Kramsku.
 
Na podstawie Uchwały Nr XXXV/! 96/01 §2, pkt. 2 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia zasad i warunków używania herbu i flagi Powiatu konińskiego, uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zarząd Powiatu Konińskiego wyraża zgodę na umieszczenie herbu Powiatu Konińskiego na sztandarze Koła Łowieckiego "ORIONÓW Kramsku.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji i Informacji.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
Zarząd Powiatu:
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-05-24 09:48:23)
Lista wiadomości