logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 539/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację gospodarstwa pomocniczego - Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie
UCHWAŁA NR 539/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 19 maja 2006 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację gospodarstwa pomocniczego - Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
Na podstawie art. 27 ust. l pkt 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, póz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Wyraża się zgodę na likwidację gospodarstwa pomocniczego przy Starostwie Powiatowym w Koninie pod nazwą Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu - Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-07-10 13:20:30)
Lista wiadomości