logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 531/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale
UCHWAŁA NR 531/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 11 maja 2006 r.
 
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale.
 
Na podstawie art.36 a ust. l w związku z art. 36 a ust. 2 i ust.8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, póz.2572 z późn. zm) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Powierza się stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale Pani Renacie Szczepaniak na okres od l września 2006 r. do 31 sierpnia 2011 r., tj. 5 lat szkolnych.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-05-24 09:48:38)
Lista wiadomości