logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 536/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia odcinków dróg położonych w obrębie Kazimierów, gmina Stare Miasto kategorii dróg gminnych
UCHWAŁA NR 536/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 11 maja 2006 r.
 
w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia odcinków dróg położonych w obrębie Kazimierów, gmina Stare Miasto kategorii dróg gminnych.
 
Na podstawie art.7 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204, póz. 2086, z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
 
Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie pozbawienie kategorii dróg gminnych działek o numerach ewidencyjnych 345, 345/3, 345/5, 345/6, 345/7, 345/9, 328/1 i 328/4 położonych w obrębie Kazimierów, gmina Stare Miasto.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
l. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-05-24 09:48:50)
Lista wiadomości