logo
logo bip
Luty
UCHWALANE 497/06 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Konińskiego
UCHWALANE 497/06
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 3 lutego 2006 r.
 
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Konińskiego.
 
Na podstawie § 30 ust. 5 uchwały nr XXX/167/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego nr 125, póz. 3414) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zarząd Powiatu pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Konińskiego.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
1. Stefan Dziamara
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2006-03-06 09:27:43)
Lista wiadomości