logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 363/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
 
UCHWAŁA  NR  363/05
ZARZĄDU  POWIATU  KONIŃSKIEGO
 
z dnia 31 stycznia 2005 r.
 
w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. nr 102 poz. 1055) oraz § 1, § 2 ust. 1 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Nadaje się tytuł honorowy "Zasłużony dla powiatu konińskiego". Tytuł otrzymują osoby zgodnie z Załącznikiem.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu:
1/ Elżbieta Streker - Dembińska
2/ Stanisław Adam Bielik
3/ Sławomir Kamiński
4/ Halina Maria Lenartowicz
5/ J. Wiesław Rybacki
 
                                                                                             Załącznik
                                                                                     do uchwały Nr 363/05
                                                                               Zarządu Powiatu Konińskiego
                                                                                  z dnia 31 stycznia 2005 r.
 
 Lista osób, którym Zarząd Powiatu nadał
tytuł honorowy "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
 
1. Ryszard Błaszczyk - Nauczyciel, powiatowy koordynator sportu w gminie Rzgów, za zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu w zakresie organizacji sportu wśród młodzieży szkolnej i organizacji masowych imprez sportowych.
2. Barbara Ewa Czynszak - Honorowy dawca krwi, za zaangażowanie w akcjach charytatywnych, aktywną działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu i Klubie Honorowych Dawców Krwi.
3. Andrzej Fibakiewicz - Honorowy dawca krwi, za zaangażowanie w akcjach charytatywnych, aktywną działalność w Polskim Czerwonym Krzyżu i Klubie Honorowych Dawców Krwi i krzewienie idei honorowego dawstwa krwi wśród młodzieży szkolnej.
4. Mirosław Frątczak - Nauczyciel, powiatowy koordynator sportu w gminie Stare Miasto, za zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu w zakresie organizacji sportu wśród młodzieży szkolnej i organizacji masowych imprez sportowych.
5. Józefa Gosztkowska - Honorowy dawca krwi, za zaangażowanie w akcjach charytatywnych, aktywność w działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu i Klubie Honorowych Dawców Krwi.
6. Marian Zdzisław Kałużny - Działacz sportowy w gminie Rychwał, za zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu, w tym programu "Sport dla wszystkich" oraz organizację masowych imprez sportowych.
7. Edward Jan Nożewski - Organizator sportu na terenie gminy Kazimierz Biskupi, za zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu w zakresie organizacji sportu wśród młodzieży szkolnej i organizacji masowych imprez sportowych.
8. Piotr Nuszkiewicz - Nauczyciel, powiatowy wicekoordynator sportu w gminie Rychwał, za zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu w zakresie organizacji sportu wśród młodzieży szkolnej i organizacji masowych imprez sportowych.
9. Marek Stanisław Ospalski - Nauczyciel, powiatowy koordynator sportu w gminie Wierzbinek, za zaangażowanie w działania na rzecz realizacji zadań powiatu w zakresie organizacji sportu wśród młodzieży szkolnej i organizacji masowych imprez sportowych.
10. Wiesława Maria Piasecka - Honorowy dawca krwi, za zaangażowanie w akcjach charytatywnych, aktywność w działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu i Klubie Honorowych Dawców Krwi.
11. Bogusław Julian Pospieszyński - Honorowy dawca krwi, za zaangażowanie w akcjach charytatywnych, aktywność w działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu i Klubie Honorowych Dawców Krwi i krzewienie idei honorowego dawstwa krwi wśród młodzieży szkolnej.
12. Bożenna Maria Sikorska - Działacz społeczny z Osieczy, gm. Rzgów, w uznaniu za wieloletnią i owocną pracę na rzecz społeczności lokalnej Odsieczy i gminy Rzgów oraz za aktywną działalność w KGW w Osieczy.
13. Krystyna Marianna Śliwińska - Nauczyciel, doradca metodyczny, lider wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, za wieloletnią owocną pracę na rzecz szkolnictwa, środowiska nauczycielskiego i młodzieży powiatu konińskiego.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-02-28 13:15:32)
Lista wiadomości