logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 362/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2005r. w sprawie udziału powiatu konińskiego w kosztach ufundowania sztandaru dla Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie
 
UCHWAŁA NR  362/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 20 stycznia 2005r.
 
w sprawie udziału powiatu konińskiego w kosztach ufundowania sztandaru dla Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie.
 
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 4 oraz art.4 ust l pkt. l i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2002r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w zw. z art.5c pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Przeznacza się środki finansowe w kwocie 1.000 PLN na ufundowanie sztandaru dla Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie.
 
§2
 
Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § l pochodzą z budżetu powiatu dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-02-28 13:15:25)
Lista wiadomości