logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 340/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego własnej jednostce organizacyjnej
 
UCHWAŁA NR  440/05
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 20 stycznia 2005 r.
 
w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego własnej jednostce organizacyjnej.
 
Na podstawie art. 15 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19 poz. 177 ze zm.), w związku z art. 26 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
1. Powierza się Starostwu Powiatowemu w Koninie przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych wynikających z realizacji zadań Powiatu Konińskiego.
2. Starostwo Powiatowe w Koninie w tych postępowaniach działa jako pełnomocnik Powiatu Konińskiego.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-02-28 13:13:32)
Lista wiadomości