logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 339/O5 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2005 roku. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie
 
UCHWAŁA NR  339/O5
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 20 stycznia 2005 roku.
 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
Na podstawie art. 36 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 20 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Uchwala się Regulamin Organizacyjny Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie, stanowiący załącznik do uchwały.
 
§ 2
 
Traci moc uchwała nr 126/02 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2005 r.
 
Zarząd Powiatu:
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-02-28 13:13:26)
Lista wiadomości