logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 337/05 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie przekazania samochodu osobowego do Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie
 
UCHWAŁA NR  337/05
ZARZĄDU
POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 20 stycznia 2005 roku.
 
w sprawie przekazania samochodu osobowego do Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 z 2003 Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055) oraz § 54 ust. l uchwały Nr XXX/173/01 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 2001 r., w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urzęd. Województwa Wielkopolskiego Nr 136, poz. 2692, z 2003 r. Nr 35, poz. 682) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Przekazać Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koninie samochód osobowy marki Nissan Primera, rok produkcji 2001 o numerach rejestracyjnych PKO J401, nr silnika QG 16010941 Q, stanowiący własność Powiatu Konińskiego, będący na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
§2
 
Upoważnia się:
1) Pana Wojciecha Szkudlarka - Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie do przekazania w drodze protokołu zdawczo - odbiorczego ruchomości określonej w § l, w tym również do złożenia oświadczenia woli o przekazaniu,
2) Panią Wiesławę Matusiak - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie do przejęcia ruchomości określonej w § l, w tym również do złożenia oświadczenia woli o przejęciu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Elżbieta Streker - Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czkalska
  • Informacja opublikowana przez: (2005-02-28 13:13:13)
Lista wiadomości