logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 259/04 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie przekazania środków trwałych dla Komendy Hufca ZHP w Koninie
UCHWAŁA NR  259/04
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 12 sierpnia 2004 r.
 
w sprawie przekazania środków trwałych dla Komendy Hufca ZHP w Koninie.   
 
Na podstawie art. 32. ust. 2 pkt 3 i art. 48 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592  ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Przekazuje się nieodpłatnie Komendzie Hufca ZHP w Koninie środki trwałe określone w załączniku do niniejszej uchwały stanowiące własność Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
§ 2
 
Objęcie sprzętu nastąpi w drodze protokołu przekazania (PT) podpisanego:
 
1/ w imieniu Powiatu Konińskiego – przez Naczelnika Wydziału Księgowości oraz członka komisji inwentaryzacyjnej wyznaczonego Uchwałą nr 12/99 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 11 czerwca 1999 r. /przekazujący/
 
2/ w imieniu Komendy Hufca ZHP – przez Komendanta Hufca ZHP konin.
 
§ 3
 
Wykonanie Uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Księgowości.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd  Powiatu:
   
1.    Elżbieta Streker - Dembińska
2.    Stanisław Adam Bielik
3.    Sławomir Kamiński
4.    Halina Maria Lenartowicz
5.    Józef Wiesław Rybacki
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-09-17 12:58:11)
Lista wiadomości