logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 311/04 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 15 października 2004 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej dla uczniów
 
UCHWAŁA NR 311/04
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 15 października 2004 r.
 
 
w sprawie powołania komisji stypendialnej dla uczniów.
 
 
    Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) i § 17 ust. 1 uchwały Nr XIX/100/04 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie regulaminu udzielenia stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów na rok szkolny 2004/2005 uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuje się Komisję stypendialną do spraw opiniowania wniosków o udzielenie stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów na rok szkolny 2004/2005 w składzie:
 
1. Henryk Nowak
- członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Konińskiego,
 
2. Józef Wiesław Rybacki
- członek Komisji do Spraw Społecznych Rady Powiatu Konińskiego,
 
3. Agnieszka Prądzińska
- członek Komisji Stypendialnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie,
 
4. Joanna Staszak
- członek Komisji Stypendialnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie,
 
5.Elżbieta Goińska
- Przewodniczaca Komisji stypendialnej Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie,
 
6. Jerzy Drygiel
- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
§ 2
 
 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Zarząd Powiatu:
1.    Elżbieta Streker – dembińska
2.    Stanisław Adam Bielik
3.    Sławomir Kamiński
4.    Halina Maria Lenartowicz
5.    Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-12-28 07:36:11)
Lista wiadomości