logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 305/04 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 6 października 2004 r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska" dla gm. Grodziec
UCHWAŁA NR  305/ 04
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia  6  października   2004 r.
 
 
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska" dla gm. Grodziec
 
 
 
                        Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zm.) uchwala  się, co następuje:
 
§ 1
 
Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie projekt "Program ochrony środowiska dla Gminy Grodziec", z następującymi zastrzeżeniami:
 
  1. W opracowaniu brak zestawienia ujęć wody na terenie gminy i zestawienia pozwoleń wodno-prawnych na pobór wody. Ponadto na podstawie bilansu wód podziemnych na terenie powiatów województwa wielkopolskiego, wykonanego na zlecenie Wojewody Wielkopolskiego w 2002 r. można opracować zestawienie obliczeń zasobów odnawialnych, dyspozycyjnych oraz rezerw zasobowych.
  2. W "Programie ochrony środowiska dla powiatu konińskiego" określono na około 60% stopień zwodociągowania gmin, w niniejszym projekcie na około 65% - należy wyjaśnić rozbieżności.
  3. W projekcie brak odniesienia w zakresie gospodarki odpadami do wspólnego dla gmin członków Związku Miedzygminnego "Koniński Region Komunalny", "Planu gospodarki odpadami" (opracowanie w/w nie figuruje w spisie materiałów wykorzystanych przy opracowaniu niniejszego "Programu ochrony środowiska dla gminy Grodziec").
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
            Zarząd  Powiatu:
                                                          
1.    Elżbieta Streker Dembińska
2.    Stanisław Adam Bielik
3.   Sławomir Kamiński
4.   Halina Maria Lenartowicz
5.   Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-10-30 11:12:26)
Lista wiadomości