logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 312/04 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 27 października 2004 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów
 
UCHWAŁA NR 312/04
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 27 października 2004 r.
 
 
w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów.
 
 
    Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) i § 16 ust. 1 uchwały Nr XIX/100/04 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie regulaminu udzielenia stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów na rok szkolny 2004/2005 uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Po rozpatrzeniu przez komisję stypendialną złożonych wniosków przyznaje się stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych dla 256 uczniów na rok szkolny 2004/2005, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do uchwały.
 
§ 2
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
  
Zarząd Powiatu:
1.    Elżbieta Streker – Dembińska
2.    Stanisław Adam Bielik
3.    Sławomir Kamiński
4.    Halina Maria Lenartowicz
5.    Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-12-28 07:36:17)
Lista wiadomości