logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 304/04 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 6 października 2004 r.zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu konińskiego na 2004 rok
UCHWAŁA NR  304/ 04
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia  6   października   2004 r.
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu konińskiego na 2004 rok
 
Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) uchwala  się, co następuje:
 
§ 1
 
Załącznik do uchwały Nr 79/04 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 23 stycznia 2004 r., w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2004 r., zmieniony uchwałami Zarządu Konińskiego Nr 136/04 z dnia 13 maja 2004 r., Nr 224/04 z dnia 14 lipca 2004 r. i Nr 298/04 z dnia 13 września 2004 r., otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2004 r.
 
 
 
            Zarząd  Powiatu:
                                                          
1.         Elżbieta Streker Dembińska
2.         Stanisław Adam Bielik
3.         Sławomir Kamiński
4.         Halina Maria Lenartowicz
5.         Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2007-10-30 11:12:22)
Lista wiadomości