logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 308/04 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 15 października 2004 r. w sprawie przyznania Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego za 2004 rok
UCHWAŁA NR  308/ 04
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia  15   października   2004 r.
 
 
w sprawie przyznania Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego za 2004 rok.
 
 
Na podstawie § 54 ust. 1 ustawy Nr XXX/173/01 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2001 r. Nr 136, poz. 2692, Nr 35, poz. 682) oraz § 2  ust. 1 i § 4 ust. 2 Regulaminu przyznawania Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego, stanowiącego załącznik uchwały Nr 63/03  Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego  uchwala  się,  co następuje:
 
§ 1
 
Przyznaje się Nagrody Gospodarczej Powiatu Konińskiego za 2004 r. w kategorii: "Za osiągnięcia ekonomiczne" firmie:
 
1.    KUPSIK Sp. z o.o. zakład pracy chronionej w Brzeźnie,
2.    Zbigniew Michalski - Handel Eksport - Import w Wilczogórze,
3.    Henryk Kamiński Firma KON - PLAST w Starym Mieście,
4.    Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Ślesinie.
 
"Za działalność na rzecz samorządów terytorialnych Powiatu Konińskiego firmie: Karol Białecki HURT - DETAL z Budzisławia Kościelnego
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Koninie.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
            Zarząd  Powiatu:
                                                          
1.         Elżbieta Streker Dembińska
2.         Stanisław Adam Bielik
3.         Sławomir Kamiński
4.         Halina Maria Lenartowicz
5.         Józef Wiesław Rybacki  
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-10-28 14:13:42)
Lista wiadomości