logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 310/04 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 15 października 2004 r. w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego własnej jednostce organizacyjnej
UCHWAŁA NR  310/ 04
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia  15  października   2004 r.
 
 
w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego własnej jednostce organizacyjnej.
 
 
            Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala  się,  co następuje:
 
§ 1
 
  1. Powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Koninie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Modernizacja drogi powiatowej Nr 16206 Stare Miasto - Grodziec".
  2. Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie w tym postępowaniu działa jako pełnomocnik Powiatu Konińskiego.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
            Zarząd  Powiatu:
                                                          
1.         Elżbieta Streker Dembińska
2.         Stanisław Adam Bielik
3.         Sławomir Kamiński
4.         Halina Maria Lenartowicz
5.         Józef Wiesław Rybacki
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-10-28 14:13:54)
Lista wiadomości