logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 307/04 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 15 października 2004 r.w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Konińskiego"
UCHWAŁA NR  307/ 04
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia  15  października   2004 r.
 
 
w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Konińskiego".
 
 
 
            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055) oraz § 1, § 2 ust. 1 i 3 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala  się,  co następuje:
 
§ 1
 
Nadaje się tytuł honorowy "Zasłużony dla powiatu konińskiego". Tytuł otrzymuje:
 
1.    Franciszek Czemplik - artyście malarzowi, w uznaniu zaangażowania i osobistego udziału w plenerach malarskich organizowanych przez samorząd powiatu konińskiego; za utrwalenie pejzaży Ziemi Konińskiej na swych płótnach i za promocję powiatu w kraju i poza jego granicami.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Koninie.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
            Zarząd  Powiatu:
                                                          
1.         Elżbieta Streker Dembińska
2.         Stanisław Adam Bielik
3.         Sławomir Kamiński
4.         Halina Maria Lenartowicz
5.         Józef Wiesław Rybacki
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-10-28 14:13:34)
Lista wiadomości