logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 34/03 zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2003 rok
UCHWAŁA NR 34/03
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 7 sierpnia 2003 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2003 rok.
 
Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Załącznik do uchwały Nr 11/03 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2003 r., zmieniony uchwałami Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 17/03 z dnia 24 marca 2003 r., Nr 22/03 z dnia 14 kwietnia 2003 r. i Nr 24/03 z dnia 2 czerwca 2003 r. otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2003 r.
 
Zarząd Powiatu :
 
1. Elżbieta Streker-Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. J. Wiesław Rybacki 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-02-20 10:08:51)
Lista wiadomości