logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 35/03 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2003 r.
UCHWAŁA NR 35/03
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 13 sierpnia 2003 r.
 
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2003 r.
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594) Zarząd Powiatu Konińskiego uchwala, co następuje:
 
§1
 
Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Konińskiego i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2003 roku.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
 
1. Elżbieta Streker-Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. J. Wiesław Rybacki
 
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2003 do wglądu w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Starostwa Powiatowego w Koninie.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-02-20 10:11:43)
Lista wiadomości