logo
logo bip
Kwiecień
Uchwała Nr 23/03 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie "Opinii dotyczącej zaliczenia dróg w gminie Skulsk do kategorii dróg gminnych".
  
UCHWAŁA NR 23/03 - II Kadencja
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 14 kwietnia 2003 r.
 
w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia dróg w gminie Skulsk do kategorii dróg gminnych.
 
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216, poz. 1826) oraz § 54 ust. 1 Uchwały Nr XXX/173/01 Rady Powiatu Konińskiego w sprawie Statutu Powiatu Konińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 136, poz. 2692 i z 2003r. Nr 35, poz. 682) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg gminnych, dróg stanowiących działki gruntu o następujących numerach ewidencyjnych
1) obręb Skulsk: 52, 58, 83, 89, 128, 137 i 142/2
2) obręb Rakowo: 2, 9, 18, 32, 65, 66, 74 i 159
3) obręb Mielnica Mała: 1, 23, 38 i 48
4) obręb Pilich: 19, 33, 45, 49 i 80
5) obręb Mielnica Duża: 13, 20, 27, 32, 38, 46, 53/1, 53/3, 53/4, 53/5, 57, 62, 63, 91, 96, 12, 138, 152,179, 187, 200, 207, 222, 247, 297, 308 i 310
6) obręb Dzierżysław: 18,21,26,28,34,41,60,62,63 i 86
7) obręb Buszkowo Parcele: 8,9/3,11,26,33,38,43,46,53,56,78,92,100/2,105,143,175 i 181
8) obręb Popielewo: 3,31/2L,32/2L,33/2L,34/2L,35,37,73,102,138,139,140 i 142
9) obręb Kobylanki: 39,58,79,140,155,179,190 i 193
10) obręb Buszkowo: 6,38,79 i 84
11) obręb Czartówek: 8,19,20,21,25,35,48/1,48/2,50,60,66,70/1,96 i 99
12) obręb Czartowo: 2,17/2,37,55,62 i 66
13) obręb Przyłubie: 2,40,53,91,98 i 140
14) obręb Celinowo: 40 i 99
15) obręb Goplana: 54,72,112,184,230,248,274,284,289,306,312,341 i 421
16) obręb Mniszki: 6,45, 67/1, 75/1, 87/1, 89, 90/2, 99/1, 100, 101/1, 102, 104/1, 106/6, 112/1, 116/1, 118, 127/1, 129, 132, 134, 146/3, 157/1, 162/4, 165, 180, 189, 212/1, 212/2 i 285
17) obręb Łuszczewo: 2, 3, 20, 29, 47, 71, 144, 145, 169, 180, 235, 248, 285, 286, 296, 298, 312, 321, 330, 347, 350, 363, 371, 386, 413, 425 i 429
18) obręb Skulska Wieś: 11/1,35/3,125,200/2,203,256,270 i 273
19) obręb Piaski: 18,105,106/1,109,151,155,161 i 162
20) obręb Gawrony: 15/1,25,103,109,118,130,177,185,199 i 200
21) obręb Lisewo: 15,28,75,121,157,159,196,211,212/6,213,227/1,230 i 249
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Koninie.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
 
1. Elżbieta Streker-Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Józef Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2003-07-30 23:09:30)
Lista wiadomości