logo
logo bip
Kwiecień
Uchwała Nr 22/03 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 14 kwietnia 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie "Harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2003 rok".
 
UCHWAŁA NR 22/03 - II Kadencja
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 14 kwietnia 2003 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2003 rok.
 
Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) uchwala się, co następuje:
 
§1
 
Załącznik do uchwały Nr 11/03 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2003 r., zmieniony uchwałą Nr 17/03 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 24 marca 2003r. otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2003 r.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
 
1. Elżbieta Streker-Dembińska
2. Stanisław Adam Bielik
3. Sławomir Kamiński
4. Halina Maria Lenartowicz
5. J. Wiesław Rybacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2003-07-30 23:09:14)
Lista wiadomości