logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 146/2002 w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Konińskiego"
 
UCHWAŁA NR 146/2002
Zarządu Powiatu Konińskiego
 
z dnia 08 października 2002 r.
 
w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Konińskiego".
 
Na podstawie § 2 uchwały nr XXXVI/207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. oraz § 2 i § 6 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego "Zasłużony dla Powiatu Konińskiego", Zarząd Powiatu Konińskiego postanawia:
 
§1
 
Przychylić się do uchwały kapituły tytułu honorowego z dnia 30 września 2002 r. i nadać tytuł honorowy "Zasłużony dla Powiatu Konińskiego" następującym osobom fizycznym i podmiotom zbiorowym:
 
1. Julianowi Gęsikiewiczowi, (...) pełniącemu nieprzerwanie funkcję sołtysa sołectwa Bystrzyca od 1954 r.
 
2. Józefowi Zacharkowi, (...) pełniącemu nieprzerwanie funkcję sołtysa sołectwa Jabłonka od 1958 r.
 
3. Marianowi Szczepankiewiczowi, (...) pełniącemu nieprzerwanie funkcję sołtysa sołectwa Helenów Drugi od 1960 r.
 
4. Józefowi Kucalowi, (...) pełniącemu nieprzerwanie funkcję sołtysa sołectwa Mąkoszyn od 1962 r.
 
5. Marianowi Szymczakowi, (...) pełniącemu nieprzerwanie funkcję sołtysa sołectwa Barbarka od 1968 r.
 
6. Mariannie Jamrószce, (...) pełniącej nieprzerwanie funkcję sołtysa sołectwa Krągola Pierwsza od 1971 r.
 
7. Zygmuntowi Kowalczykiewiczowi, (...) kronikarzowi i propagatorowi Ziemi Konińskiej. Autorowi licznych publikacji książkowych i prasowych, dotyczących m.in. historii Kopalni Węgla Brunatnego KONIN oraz rozwoju przemysłu w regionie. Wielkiemu społecznikowi.
 
8. Andrzejowi Stanisławowi Nowakowi, (...) doktorowi nauk historycznych i archeologicznych. Badaczowi przeszłości regionu konińskiego oraz opiekunowi zabytków świeckich i sakralnych. Twórcy skansenu w Mrówkach. Autorowi publikacji historycznych związanych z Ziemia Konińską.
 
9. Łucji Pawlickiej - Nowak, (...) doktorowi nauk historycznych i archeologicznych. Organizatorowi Muzeum Zagłębia Konińskiego. Inicjatorce badań archeologicznych. Popularyzatorowi wiedzy historycznej o regionie konińskim.
 
10. Jadwidze Kujawińskiej, (...) Promotorowi młodych talentów i mecenasowi sztuki ludowej. Inicjatorowi szeregu imprez kulturalnych o zasięgu ponadregionalnym. Symbolowi życia kulturalnego powiatu i Ziemi Konińskiej.
 
11. Radzie Powiatu Konińskiego I kadencji.
 
12. Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT w Koninie.
 
§2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.
 
§3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu:
 
1/ Elżbieta Streker - Dembińska
2/ Stanisław Adam Bielik
3/ Barbara Szeflińska
4/ Sławomir Chmieliński
5/ Jan Kazimierz Ignszak
6/ Halina Maria Lenartowicz
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2004-02-20 12:33:45)
Lista wiadomości